29.1.14

Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι.

Το ποτό είναι σημαντικό και τα ναρκωτικά είναι σημαντικά και το σεξ είναι σημαντικό και το σεξ με άτομα του ίδιου φύλου είναι σημαντικό και οι φωτογραφίες είναι σημαντικές και τα πάρτυ είναι σημαντικά και η επανάσταση είναι σημαντική και τα έισος είναι σημαντικά και η τέχνη είναι σημαντική και οι κοτοπουλάδες είναι σημαντικοί και η ντιεσελαρ είναι σημαντική και οι αλλαξοκωλίες είναι σημαντικές και η μουσική είναι σημαντική και το αλκόολ και ο μπάφος και το σεξ και η επανάσταση και η φωτογραφία και το ινσταγκραμ και το καλοκαίρι και όλα είναι σημαντικά γιατί είμαστε νέοι και ο εγκέφαλός μας περιορίζεται στο να είναι νέος και να κρατάει συγκεκριμένα κλίσε πράγματα σημαντικά.


No comments: