5.9.14

Είμαι κορίτσι και θα πρέπει να ντρέπομαι για τις ρώγες μου και να τις δείχνω μόνο στους  αγαπητικούς μου ή σε όσους θα με πλήρωναν να τις δουν ή σε όσους θα χάκαραν το icloud μου για να τις δουν. Γιατί αυτό είναι κοινωνικά αποδεκτό και όλοι ψάχνουμε γυμνές φωτογραφίες γυναικών αλλά πρέπει να είναι σε σεξουαλικό context αλλιώς είναι λάθος. Tο στήθος σαν απλό μέλος σώματος είναι λάθος. Το objectification των γυναικών είναι κομπλέ αρκεί να μην πάρουν τον όρο στα χέρια τους και το κάνουν οι ίδιες συνειδητά γιατί τότε γίνεται φεμινισμός και ίου. Η περίοδος είναι ίου αλλά ο βιασμός μας καβλώνει λίγο. Το στήθος μου είναι λάθος, θα έπρεπε να ντρέπομαι γι'αυτό και μου αξίζει να μου κάνουν report διότι προσβάλω την ηθική ενός ανήθικου κόσμου.


No comments: