1.11.16

Ανατομία 101

         

                                         σχολή,ψυχραιμία,δουλειά,λογική,λογαριασμοί
                                         κατσαρίδες,εσύ,Σάββατο,βιβλία,ντουλάπια.
            brain                       αρχιτεκτονικό,μεταπτυχιακό,εσύ,8ωρο,
                                         νοίκι,γονείς,νεκροίκαικηδείες,ακαδημαϊκά,
                                         μέλλον,δουλειά,κρίσηποιακρίση,χίλαρι,πολιτικά
                                         σπίτι,δουλειά,Σάββατο,εσύ,μεταπτυχιακό,λογική

                             

                                        ταξίδια,ταινίες,εσύ,φωτογραφίες,κολάζ
                                        γαμιέσαι,βιβλία,λεσβιάζουσες,λαπτοπ,
                                        χορός,βίντεο,Σάββατο,κρασί,άσεμεήσυχη,
             heart                     ραπκαιποίηση,χάρτης,βιβλία,μπλογκ,
                                        κλίκα,λαπτοπ,μπουρζου,δαλιδά,
                                        ταινίες,σειρές,χορός,ταξίδια,σχολή


                                        εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
                                        εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
                                        εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
           pussy                       εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
                                        εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
                                        άντεκαιπερίοδος,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,
                                        εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ,εσύ
                                                
                  

No comments: