14.12.16

ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου, αυτή τη στιγμή;
ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που κάνω στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή;

έχω ερωτήσεις, πάντα έχω και απαντήσεις ακόμα και όταν η απάντηση μου είναι δε γνωρίζω.

ας βάλω ένα χαρτάκι να καλύψω τη φάτσα σου όπως κάλυψα τον καρκινιάρη στον καπνό μου για να μην τον βλέπω.
μόνο που δεν υπάρχει κανένας να μη βλέπω.
θα θελα να χα έναν άνθρωπο να κάλυπτα με χαρτάκια γιατί δεν ήθελα να τον βλέπω μπροστά μου.

ποιο είναι είπαμε το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου; 

No comments: