20.5.13
Το σώμα μου είναι ένα δέντρο. 
Ένα γερό δυναμικό δέντρο.
Προσπαθώ με μανία να το γκρεμίσω
μπας και γκρεμιστούν και οι σκέψεις μου μαζί του.

No comments: